Logga in

Vill du sälja? För fri värdering kontakta oss

Sälja klubbauktion

 

Efter en första kontakt låter vi vår specialist på det aktuella området granska föremålen. Specialisten börjar arbeta med att ta fram alla kända fakta om föremålet och placerar det i sitt konsthistoriska sammanhang. Under tiden tar vi reda på den aktuella prisbilden och var presumtiva köpare finns. När vi är färdiga presenterar vi resultatet av vår analys och syn på föremålets kvalitet. Vi informerar om vad vi anser är ett sannolikt marknadspris och föreslår ett lämpligt utropspris som baseras på tidigare auktionsresultat i Sverige och utomlands av liknande verk. Hänsyn tas givetvis till dina förväntningar och dessa ställs mot hur efterfrågan ser ut idag.

När föremålet sedan kommer in till oss, antingen att du personligen lämnar in eller att vi hämtar föremålet hos dig, så skriver vi en beskrivande katalogtext samt gör en konditionsrapport. Föremålet fotograferas sedan av våra kunniga fotografer innan det slutligen publiceras på auktion.

 

Auktion

 

När ett föremål säljs på klubbauktion finns det möjlighet att bjuda på föremålet genom att lägga bud på plats i auktionssalen, via skriftligt inropsuppdrag, förhandsbud online, telefonbud eller budgivning live online.

 

Försäljningsvillkor & Provisioner

 

Är inget annat överenskommet debiteras varje auktionspost en försäljningsprovision om 15 procent inkl moms av det klubbade beloppet. Till detta kommer en fotoavgift från 300 kr inkl moms. För större uppdrag kan provisionen vara förhandlingsbar. För försäkringsskydd debiteras 1,25 procent av det lägre utropspriset. Utbetalning av försäljningslikvid sker 30 dagar efter det att auktionen är avslutad.

 

Osålda varor

 

Återropade föremål ska avhämtas eller lämnas till omförsäljning senast 5 dagar efter avslutad auktion. Om föremål av denna kategori ej uthämtats inom föreskriven tid förbehåller vi oss rätten att sälja om dessa med reducerat utrops- och bevakningspris eller skänka dessa till försäljning för välgörande ändamål.